Prostor sloužící podnikání č. 251 - prodejna

Prostor sloužící podnikání č. 251 - prodejna
  • Palackého 145/2, Prostějov

druh: prodejna

výměra: 322,72 m2

Schváleno usnesení č. 8404: Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 251 o celkové rozloze 322,72 m2 na ul. Palackého 145/2

v Prostějově, č. par. 188, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

 PSP č. 251 - prodejna, Palackého 2
PSP č. 251 - prodejna, Palackého 2, PV 
PSP č. 251 - prodejna, Palackého 2
PSP č. 251 - prodejna, Palackého 2, PV 
PSP č. 251 - prodejna, Palackého 2
PSP č. 251 - prodejna, Palackého 2, PV 
PSP č. 251 - prodejna, Palackého 2
PSP č. 251 - prodejna, Palackého 2, PV