Prostor sloužící podnikání č. 238 - kancelář

Prostor sloužící podnikání č. 238 - kancelář
  • Vrahovická 329/83, PV - DŮM SLUŽEB

druh: kancelář, celková rozloha 47,20 m2

 

Dne 27.8. 2019 schváleno usnesení č. 9806:

Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu PSP o celkové rozloze 47,20m2 v objektu DOMU SLUŽEB na ul. Vrahovická 83/329 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.

Nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy "Vrahovická č.83/329 - DS v Prostějově" a "NEOTVÍRAT", adresované společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o.PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV 
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV 
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV 
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV 
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV 
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV
PSP č. 238 - kancelář, Vrahovická 83-DS, PV