Prostor sloužící podnikání č. 237 - prodejna, ostatní

Prostor sloužící podnikání č. 237 - prodejna, ostatní
  • Vrahovická 329/83 - Dům služeb, Prostějov

celková výměra: 7,97 m2

 

Schváleno usnesení č. 8446: Rada města Prostějova  v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 237 o celkové rozloze 7,97 m2 na  Vrahovická 329/83 v Prostějově, č. par. st. 1082, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.PSP č. 237 - prodejna, Vrahovická 83 - DS
PSP č. 237 - prodejna, Vrahovická 83 - DS 
PSP č. 237 - prodejna, Vrahovická 83 - DS
PSP č. 237 - prodejna, Vrahovická 83 - DS 
PSP č. 237 - prodejna, Vrahovická 83 - DS
PSP č. 237 - prodejna, Vrahovická 83 - DS 
PSP č. 237 - prodejna, Vrahovická 83 - DS
PSP č. 237 - prodejna, Vrahovická 83 - DS