Prostor sloužící podnikání č. 203 - prodejna

Prostor sloužící podnikání č. 203 - prodejna
  • sídliště Svobody č. 53, pavilon II.

druh: prodejna, ostatní

celková výměra: 64,21 m2

 

Vyhlášení záměru pronájmu PSP č. 203 na sídlišti Svobody č. 53, pavilon II

Schváleno usnesení č. 8086 ze dne 23.01. 2018: Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 203 o celkové rozloze 64,21 m2 na sídlišti Svobody – pav. II., č. 3552 16/53 v Prostějově, č. par. 6169/86, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté měsíční (roční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8, Prostějov.

 PSP č. 203 - prodejna, sídl. Svobody č. 53, pavilon II.
PSP č. 203 - prodejna, sídl. Svobody č. 53, pavilon II., PV 
PSP č. 203 - prodejna, sídl. Svobody č. 53, pavilon II.
PSP č. 203 - prodejna, sídl. Svobody č. 53, pavilon II., PV 
PSP č. 203 - prodejna, sídl. Svobody č. 53, pavilon II.
PSP č. 203 - prodejna, sídl. Svobody č. 53, pavilon II., PV