Prostor sloužící podnikání č. 200 - prodejna

Prostor sloužící podnikání č. 200 - prodejna
  • sídl. Svobody 3520/6, Prostějov - pavilon I.

druh: prodejna, ostatní

výměra: 60,84 m2

 Usnesení č. 8280: Rada města Prostějova  v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 200 o celkové rozloze 60,84 m2 v paviloně I. na sídl. Svobody 3520/6  v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově

- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „sídl. Svobody – pav. I  3520/6“  a „NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 ProstějovPSP č. 200 - prodejna v pavilonu I., sídl. Svobody 3520/6, PV
PSP č. 200 - sídl. Svobody 3520/6, PV - pavilon I. 
PSP č. 200 - prodejna v pavilonu I., sídl. Svobody 3520/6, PV
PSP č. 200 - sídl. Svobody 3520/6, PV - pavilon I. 
PSP č. 200 - prodejna v pavilonu I., sídl. Svobody 3520/6, PV
PSP č. 200 - sídl. Svobody 3520/6, PV - pavilon I. 
PSP č. 200 - prodejna v pavilonu I., sídl. Svobody 3520/6, PV
PSP č. 200 - sídl. Svobody 3520/6, PV - pavilon I.