Prostor sloužící podnikání č. 174 - kancelář

Prostor sloužící podnikání č. 174 - kancelář
  • Norská 4224/3, Prostějov

 

druh: kancelář, o celkové výměře: 64,92 m2

 

Schváleno usnesení č. 7733: Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 174 o celkové rozloze 64,92 m2  na adrese Norská 4224/3 v Prostějově, č. par. 6079/28, k.ú. Prostějov, LV č. 10001, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.NP č. 174 - kancelář, Norská 4224/3, PV
NP č. 174 - kancelář, Norská 4224/3, PV 
NP č. 174 - kancelář, Norská 4224/3, PV
NP č. 174 - kancelář, Norská 4224/3, PV 
NP č. 174 - kancelář, Norská 4224/3, PV
NP č. 174 - kancelář, Norská 4224/3, PV 
NP č. 174 - kancelář, Norská 4224/3, PV
NP č. 174 - kancelář, Norská 4224/3, PV 
NP č. 174 - kancelář, Norská 4224/3, PV
NP č. 174 - kancelář, Norská 4224/3, PV