Prostor sloužící podnikání č. 166 - kancelář

Prostor sloužící podnikání č. 166 - kancelář
  • Nám. T.G. Masaryka 121/11, Prostějov

 

druh: kancelář, výměra: 63,80 m2

 

Schváleno usnesení č. 8868: Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 166 o celkové rozloze 63,80 m2 v domě na nám. T. G. Masaryka č. 121/11 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově.