Prostor sloužící podnikání č. 130 - prodejna

Prostor sloužící podnikání č. 130 - prodejna
  • nám. E. Husserla 1639/7, Prostějov
  • druh: prodejna
  • celková rozloha: 94,03 m2

Usnesením č. 9528, ze dne 27.05. 2019 Rada města Prostějova v y h l a š u j e

záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 130 o celkové rozloze 94,03 m2 v domě na nám. E. Husserla 1639/7 v Prostějově, za těchto podmínek:

- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)

- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou

- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.

- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově

- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „PSP č. 130 - nám. E.Husserla 7" a „NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov.PSP č. 130 - nám. E. Husserla 7, PV
PSP č. 130 - nám. E. Husserla 7, PV