Právní předpisy související s bydlením

  • Zákon č. 89/2012 Sb. - Nový občanský zákoník (dále jen "NOZ") - Nájem § 2201 až §2320
  • Zákon č. 67/2013 Sb. ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
  • Úrok z prodlení u neplaceného nájemného dle zákona č. 89/2012 Sb. NOZ § 1970 a nařízení vlády č. 351/2013