Obchodní oddělení

Smluvním odběratelům tepla a teplé vody sdělujeme,  že pro rok 2018 zůstávají v platnosti odběrové diagramy z roku 2017. Pokud chcete diagram změnit, použijte formuláře, které najdete v oddílu Výroba a distribuce tepla – Dokumenty, ceníky, nebo si je můžete vyzvednout na DSP, s.r.o.

Vyplněné formuláře doručte na naši adresu nebo elektronickou poštou na adresu jitka.novotna@dsp-pv.cz (naskenované s podpisy oprávněných osob nebo elektronicky podepsané) nejpozději do 27. listopadu 2017.

Skutečnost, že nebudete diagram měnit, není nutné oznamovat.

 

Obchodní oddělení Domovní správy Prostějov, s.r.o., se zabývá: 

  • uzavíráním smluv na dodávku tepla pro vytápění, teplé vody, teplonosného média,
  • změnami smluv,
  • sjednáváním odběrových diagramů tepla a teplé vody a jejich změny,
  • kalkulacemi předběžných a výsledných cen tepelné energie,
  • fakturací zálohových plateb,
  • vyúčtováním záloh po skončení zúčtovacího období.

Užitečné odkazy:

  • odkaz na přehled energetické legislativy na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR - zde,
  • odkaz na přehled energetické legislativy na stránkách Energetického regulačního úřadu - zde,
  • odkaz na pravidla pro tvorbu ceny tepelné energie na stránkách Energetického regulačního úřadu - zde.

V technických záležitostech týkajících se dodávek tepla a teplé vody se obracejte na dispečink tepelného hospodářství v objektu kotelny na Tylově ulici v Prostějově - viz kontakty.