Ceník služeb

                                                          CENÍK

za poskytnuté služby odboru kanceláře jednatele Domovní správy Prostějov, s. r. o.

  1. Služby související s přidělením městských bytů

     - zaevidování žádosti                                                   1.000,- Kč

     - dekret k bytu                                                                  100,- Kč

     - přechod nájmu bytu                                                     100,- Kč

     - výměna bytu (za jednoho účastníka výměny)          400,- Kč

     - vystavení potvrzení, vyjádření nebo kopie                   33,- Kč

  1. Služby související s předpisem nájmu bytů a nebytových prostor

- vyhotovení kopie nájemní smlouvy,

  nebytového prostoru                                                          100,- Kč     

  1. Služby související s pronájmem nebytových prostor

- zaevidování žádosti na pronájem

       parkovacího místa, garáže                                          250,- Kč

    - zaevidování žádosti na pronájem

       ostatních nebytových prostor                                     500,- Kč

  1. Služby související s vymáháním dlužných pohledávek

- zpětvzetí žaloby na přivolení

       k výpovědi z nájmu                                                     1.200,- Kč

     - zpětvzetí žaloby pro dlužné nájemné

       nebo služby související s nájmem bytu                  1.000,- Kč

     - vyhotovení splátkového kalendáře                             150,- Kč

     - vystavení potvrzení, kopie                                             200,- Kč

  1. Městská tržnice - ceník pronájmu prodejních míst

- prodejní místo (pevný pult pod střechou)

       platba měsíční předem                                               2.000,- Kč

     - prodejní místo (pevný pult pod střechou)

       platba měsíční v průběhu měsíce                             3.000,- Kč

     - prodejní místo (pevný pult pod střechou)

       denní sazba                                                                     200,- Kč

    - prodejní místo (bez stolu)

      denní sazba                                                                       200,- Kč

    - prodejní místo (přenosný stánek), zelináři

      denní sazba                                                                        70,- Kč

    - prodejní místo (přenosný stánek), ostatní prodejci

      denní sazba                                                                      150,- Kč

 

Aktualizace k 10.12.2012