Ceník nájemného v městských bytech a bytech zvláštního určení v DPS

Přehled výše nájemného v městských bytech a bytech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“) v majetku statutárního města Prostějov a ve správě DSP, s.r.o.

(částky jsou uvedeny v Kč/m² za měsíc)

 

Úprava nájemného v městských bytech v Prostějově, byla schválena dne 23.05.2017 na schůzi Rady města Prostějova, usnesením č. 7519.

U  nájemních smluv na dobu určitou s platností od 01.06.2017

a u nájemních smluv na dobu neurčitou s platností od 01.10.2017.

 

Zvýšení nájemného je následující:

a) nájemné ve všech městských bytech s rozlohou do 100 m2,

    s výjimkou bytů v domech uvedených v bodech b), c), a d) ve výši 61,74 Kč /m2

b) nájemné v domech s pečovatelskou službou – Finská 9, Hacarova 2, Polišenského 1 a 3 

     ve výši 56,40 Kč/m2

c) nájemné v domech s pečovatelskou službou – Brněnská 40, 42 a 46, Fanderlíkova 38,

    Kostelecká 17, Polská 13 a nájemné v domech J. Zrzavého 3975, M. Pujmanové 10 ve

    výši 48,-Kč/m2

 d) nájemné v domech – Šárka 9 a 11 ve výši 31,20 Kč/ m2

Zvýšení nájemného bude realizováno u nájemních smluv na dobu určitou při prodlužování těchto smluv a u smluv na dobu neurčitou okamžitě po splnění všech zákonných podmínek.

 

Sdělení ke změně plateb nájemného a záloh na služby:

S platností od 1. 7. 2017 je nutné při platbě používat nový VARIABILNÍ SYMBOL, který je uveden na novém výpočtovém listu. Pokud nebude u platby uveden nový variabilní symbol, nedojde k řádnému zaplacení a tato platba bude vrácena zpět jako chybná. V případě, že platíte nájemné přes složenku SIPO, nemusíte tuto změnu České poště oznamovat.

Pro zajištění hotovostních plateb nájemného a záloh na služby je možné platit jako dosud na pokladně Domovní správy Prostějov, s. r. o. ( v pondělí a ve středu v době od 9.00 do 11.30 a od 13.00 do 16.00 hodin ), a nově i na hlavní pokladně magistrátu tj. na finančním odboru ( pondělí, středa od 8.00 do 17.00, úterý, čtvrtek od 8.00 do 16.00, pátek od 8.00 do 14.00 ). I při platbě v hotovosti je třeba použít nový variabilní symbol.

 

Formulář ke stažení  "Žádost o nájem městského bytu" naleznete v nabídkovém menu vlevo, v části Dokumenty- byty.