Aktuální výše nájemného v městských bytech

Úprava nájemného v městských bytech v Prostějově, byla schválena dne 23.05.2017 na schůzi Rady města Prostějova, usnesením č. 7519.

U  nájemních smluv na dobu určitou s platností od 01.06.2017

a u nájemních smluv na dobu neurčitou s platností od 01.10.2017.

 

Zvýšení nájemného je následující:

a) nájemné ve všech městských bytech s rozlohou do 100 m2,

    s výjimkou bytů v domech uvedených v bodech b), c), a d) ve výši 61,74 Kč /m2

b) nájemné v domech s pečovatelskou službouFinská 9, Hacarova 2, Polišenského 1 a 3 

     ve výši 56,40 Kč/m2

c) nájemné v domech s pečovatelskou službouBrněnská 40, 42 a 46, Fanderlíkova 38,

    Kostelecká 17, Polská 13 a nájemné v domech J. Zrzavého 3975, M. Pujmanové 10 ve

    výši 48,-Kč/m2

 d) nájemné v domech – Šárka 9 a 11 ve výši 31,20 Kč/ m2

 

Zvýšení nájemného bude realizováno u nájemních smluv na dobu určitou při prodlužování těchto smluv a u smluv na dobu neurčitou okamžitě po splnění všech zákonných podmínek.

 

Formulář ke stažení  "Žádost o nájem městského bytu" naleznete v nabídkovém menu vlevo, v části Dokumenty- byty.