VOLNÉ BYTY k pronájmu

Aktuální seznam volných bytů v majetku Statutárního města Prostějova

určených k pronájmu v režimu běžného bydlení:

  

  • nám. T. G. Masaryka. 196/19, Prostějov, velikost: 2+1, výměra: 178,56 m2

    nájemné:   9.180,- Kč/měsíc

  • nám. T. G. Masaryka. 196/19, Prostějov, velikost: 2+1, výměra: 195,24 m2

    nájemné: 10.039,- Kč/měsíc

  • E. Králíka 4362/4, Prostějov, velikost 1+1, výměra 47,38m2          

    nájemné:   2.925,- Kč/měsíc

  • E. Králíka 4362/4, Prostějov, velikost 1+1, výměra 45,44m2          

    nájemné:   2.805,- Kč/měsíc

  • J.V. Myslbeka 4284/17, Prostějov, velikost 1+1, výměra 43,61m2 

    nájemné:  2.692,- Kč/měsíc

  • Norská 4224/3, Prostějov, velikost 2+1, výměra 80,36m2                 

    nájemné:  4.961,- Kč/měsíc

 

 

 

Vzor žádosti a bližší informace naleznete na www.dsp-pv.cz, tel. 582 301 747, E-mail: zdenka.hatasova@dsp-pv.cz