VOLNÉ BYTY k pronájmu

Aktuální seznam volných bytů v majetku Statutárního města Prostějova

určených k pronájmu v režimu běžného bydlení:

  

 

 

 

 

 

 

 

Formulář "Žádost o nájem bytu"  a podrobná "Pravidla pro přijímání žádostí a přidělování bytů"  naleznete ve žlutém menu vlevo:  "Správa bytů a NP/ Dokumenty, Formuláře-byty"

tel. 582 301 747, E-mail: zdenka.hatasova@dsp-pv.cz