Aktuální výše nájemného v městských bytech

nájemní byty:                                                                  51,42 Kč/m2

domy s pečovatelskou službou - 1. pásmo:             47,00 Kč/m2

                                                          - 2. pásmo:             40,00 Kč/m2

domy: Šárka 9-11, Jezdecká 6a - 6b:                          26,00 Kč/m2

sociální byty pro matky s dětma: Kostelecká 17     40,00 Kč/m2

 

Formulář ke stažení  "Žádost o nájem městského bytu" naleznete v nabídkovém menu vlevo, v části Dokumenty- byty.