Pronájem nových bytů - Bytový dům Sušilova ul.

Pronájem nových bytů - Bytový dům Sušilova ul.

Nabízíme k pronájmu nové nadstandartní  byty v majetku města Prostějova na ulici Sušilova, v centru Prostějova

 K dispozici:  1)  21 bytů (2+kk o rozměru 45 m2)

                        2)    6 bytů (1+kk o rozměru 42 m2)

                        3)   garážová stání

Nájemné bytu:

                        2+kk 6750,- Kč/měsíc + inkaso,

                        1+kk 6300,- Kč/měsíc + inkaso

Nájem garážového stání:

                        1 000 Kč/měsíc

 

Přednost mají zájemci splňující tato kritéria:

  • trvalé bydliště na území města Prostějova,
  • manželský pár, kde minimálně 1 osoba je starší 60-ti roků, nebo je mu přiznán invalidní důchod 3. stupně,
  • nájemník musí být buďto poživatelem starobního, nebo invalidního důchodu, nebo musí mít zajištěný jiný příjem (ne sociální dávky), který mu umožní hradit nájemné

Další podmínky pro přidělení bytu v komunitním domě Sušilova:

  • nesmí vlastnit, nebo spoluvlastnit nemovitost k bydlení,
  • ani jeden z nájemníků nesmí být v insolvenci,
  • ani jeden z nájemníků nesmí dlužit Statutárnímu městu Prostějov, nebo jím ovládaným organizacím,
  • smlouva bude uzavírána na dobu určitou 1 roku a prodlužována v případě plnění všech  povinností, vyplývajících  z nájemní smlouvy a výše uvedených podmínek přidělení,
  • nájemníkovi, který ovdoví a plní si své povinnosti bude přednostně nabídnuto umístění v menším bytě zvláštního určení (DPS) v majetku města Prostějova,
  • veškeré výjimky z výše uvedených podmínek mohou být učiněny pouze na základě doporučení sociálně zdravotní komise a schválení městskou radou města Prostějova

BD Sušilova
BD Sušilova - vizualizace 


Dne 3.4. 2018 bylo schváleno usnesení č. 8340, kterým Rada města Prostějova s c h v a l u j e níže uvedené podmínky pro přidělení bytu v komunitním domě na ul. Sušilova. K dispozici budou bytové jednotky typu 2 + kk o velikosti cca 45 m2 (předpokládané datum dokončení 11/2018). ... více