Správa nemovitostí

Domovní správa Prostějov, s.r.o., byla založena městem Prostějov dne 11. září 2001.

Hlavní náplní její činnosti je správa nemovitostí v majetku Statutárního města Prostějov, a to jsou:

 

- městské byty

- byty zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou

- prostory sloužící podnikání

- nebytové prostory

- garážová stání

- parkovací místa

- garáže

 

Konkrétní informace, nabídky a formuláře naleznete v jednotlivých sekcích v nabídkovém menu vlevo.