Kontakty

Odbor kanceláře jednatele
Marie Hájková vedoucí odboru 582 301 731    
marie.hajkova@dsp-pv.cz
Marcela Patková

sekretářka jednatele

spojovatelka, podatelna

582 301 711 marcela.patkova@dsp-pv.cz
Zdeňka Hatašová       referentka správy nemovitostí 582 301 747 zdenka.hatasova@dsp-pv.cz
Marcela Krejčí referentka předpisu nájmu 582 301 764 marcela.krejci@dsp-pv.cz
Marcela Mrázková referentka předpisu nájmu 582 301 744  
Radka Bulková referentka pohledávek plateb 582 301 722 radka.bulkova@dsp-pv.cz