Ivo Peštukavedoucí Společenského domutel.: 778 489 883ivo.pestuka@dsp-pv.cz
Mgr. Marta Bontempováprodukčnítel.: 778 489 884marta.bontempova@dsp-pv.cz